PENULISAN BAHAGIAN A


                          
               CONTOH 1
        
               Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.
                  

              
                   CONTOH 2

                    Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.